de CHALET

Startpagina Ligging Gebruiksvoorwaarden Activiteitenkalender Foto's

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

A. ALGEMENE REGELS

Art. 1 Parochiale werken afd. Lissewege verleent aan de vereniging/gebruiker het gebruiksrecht voor de Chalet.

Art. 2 De vereniging/gebruiker moet de lokalen en het meubilair als een goede huisvader behandelen. Alles moet in het werk gesteld worden om de lokalen en het meubilair in hun oorspronkelijke staat te behouden.

Art. 3 De vereniging/gebruiker zorgt ervoor dat de lokalen en het meubilair met zorg worden behandeld. Fietsen horen niet thuis in de Chalet. Elke schade, zowel deze aangericht door eigen leden als door derden, dient gemeld en vergoed te worden.

Art. 4 Parochiale werken afd. Lissewege kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of beschadigingen aan het materiaal dat toebehoort aan de vereniging of bezoekers. Voor tentoonstellingen is het aangeraden een verzekering af te sluiten voor eigen rekening

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden wordt door geen enkele polis van de Chalet gedekt.

Art. 5 Elektriciteit afschakelen bij het verlaten van de zaal

Deuren en ramen dienen afgesloten te worden bij het verlaten van de zaal

Nagaan of elke vorm van brand uitgesloten is

De toiletten moeten in ordentelijke staat achtergelaten worden

De vloer dient uitgeveegd te worden

Art. 6 Materiaal, eigendom van de Chalet, mag de zaal niet verlaten.

Art. 7 Het in gereedheid brengen van de lokalen gebeurt in overleg met de verantwoordelijke

Art. 8 Het is niet toegestaan ramen, deuren, muren of plafonds te benagelen, te beplakken, te beschrijven of van enig hechtmiddel te voorzien.

Art. 9 Wanneer een barbecuestel gebruikt wordt, dient een brandveilige zeil onder het barbecuestel gelegd te worden .

Art.10 De vereniging/gebruiker verplicht er zich toe

* zich te voegen naar de voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen op

vermakelijkheden,

* het aanvragen van Het Spelen van Muziek of Het Inrichten van een evenement ineen openbare inrichting" aan de Dienst Leefmilieu van de Stad Brugge.

* het plaatselijk politiereglement na te leven oa betreffende GELUIDSHINDER,

* eventueel bijkomende Sabamrechten te betalen

!!* de nooduitgang vrij te houden !!

* na gebruik alle eigen materiaal te verwijderen

Art. 11 Gebruik van de accommodatie dient aangevraagd te worden bij Eric Cornille canadezenstraat 11 tel. 050/54 62 06

Art. 12 Gebruik van de accommodatie Parochiaal Speelplein:

12.1 ALGEMEEN

- een borg van 125 Euro dient betaald te worden voor de aanvang der activiteiten

* vuilnis dient meegenomen te worden

* eigen handdoeken dienen meegebracht te worden

  de accommodatie na ieder gebruik netjes opkuisen 

bij niet opkuisen wordt 60,00 aangerekend.

- deelname in de kosten:

* verbruikte energie dient betaald te worden (tellers worden voor- en achteraf opgenomen)

    kostprijs elektriciteit: 0,50 Euro/kWh

    water: 10,00 Euro/m

- bestek is te huren tegen de prijs van 0,05 Euro het stuk (max. 50 stuks) bestek aan te vragen Eric Cornille

12.2 GEBRUIK DOOR EEN VERENIGING MET STANDPLAATS PAR. SPEELPLEIN

- vergoeding per dag: 50,00 Euro

12.3 GEBRUIK DOOR EEN VERENIGING OF n.a.v. FAMILIEFEEST

- vergoeding per dag: 90,00 Euro 

12.4 GEBRUIK DOOR EEN VERENIGING GEDURENDE EEN BEPAALDE

TIJDSPERIODE

- vergoeding per dag: 30,00 Euro

BIJ HET NIET HOUDEN AAN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE VERANTWOORDELIJKE EEN PERSOON AANSTELLEN. 

DE KOSTEN VOORTSPRUITEND UIT EEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE NIET- NAGEKOMEN VOORWAARDEN 

WORDEN AANGEREKEND.

Art. 13 De vereniging/familie verbindt zich het huishoudelijk reglement van het recreatieplein na

te leven en te doen eerbiedigen door zijn leden en door de bezoekers.

Deze overeenkomst is geldig tot wijziging van de gebruiksvoorwaarden.